Pro vaši zahradu jen nejlepší kompost z Hořátve.
KOMPOSTÁRNA HOŘÁTEV
Adriana Borovičková

Prodej kompostu, zemního substrátu, ornice

Takhle to roste z našeho kompostu
Kompostárna Hořátev slouží pro zpracování bioodpadu, vzniklého zejména při pracích souvisejících se sečením travnatých ploch a údržbou zeleně. Výsledným produktem je zemní substrát, vyrobený kontrolovaným mikrobiálním kompostováním.

Kompostování je racionální materiálové využití hmoty rostlinného původu, a v našich podmínkách je první v hierarchii optimálního postupu při nakládání s tímto odpadem.

Kompost lze využit na každé zahradě, městské zeleni a trávníkové půdě. Je vhodný k hnojení i přihnojování zahrad, polí a parků.

Na kompostu z Hořátve roste i nový park v Poděbradech

Nabídka Kompostárny Hořátev

Půjčovna drtiče dřeva

Půjčovna drtiče dřeva do průměru vstupního materiálu 150 mm. Drcení větví a náletu z veřejné zeleně, zahrad, likvidace zbytkového dřeva po těžební činnosti v lese. Vhodné pro drcení rychle rostoucích dřevin. Drtič HFG II je svými rozměry a výkonem vhodný pro komunální sféru, firmy zabývajícími se zahradnickými pracemi nebo údržbou lesa.

Prodej kompostu a mulčovací kůry

objemový přepočet
1m3 kompostu jemný síto 1x2 cm500 Kč/1m3 (bez DPH)1,2 t
1m3 kompostu hrubý síto 5x5 cm450 Kč/1m3 (bez DPH)1,2 t
smrková, borová kůra1m3 kůry850 Kč (s DPH)
tříděná zemina1m3 zeminy250 Kč (bez DPH)

Likvidace odpadu ze zeleně

objemový přepočet
bioodpad (tráva,listí, rostlinné zbytky)160 Kč/t
větve do průměru 35 mm 200 Kč/t

Kompostárna Hořátev

Kompostárna Hořátev - Borovičková Adriana - idatabaze.czKompostárny, výroba kompostu - idatabaze.cz
Kompostárna v Hořátvi od roku 2004 zpracovává bioodpad. V současné době s kapacitou do 1500 t zpracovaného odpadu za rok. Biologicky rozložitelný odpad (BRO) je svážen převážně z Poděbrad , Peček, Českého Brodu a přilehlých obcí, ale je možné zpracovávat bioodpad i ze širšího okolí.
Otevírací doba:
Dle sezóny a po osobní nebo telefonické domluvě je možný návoz kdykoliv.

Možnost zajištění dopravy

Ceny za dopravu pro aktuální rok jsou smluvní dle množství a dispozice zakázky.
Pro aktulání informace volejte na 737 282 720.
Zdravější půda, lepší úroda.