FIRMA KOMPOSTÁRNA HOŘÁTEV

Prodej kompostu, zemního substrátu, ornice

Kompostárna v Hořátvi od roku 2004 zpracovává bioodpad. V současné době s kapacitou do 5000 t zpracovaného odpadu za rok. Biologicky rozložitelný odpad (BRO) je svážen převážně z Poděbrad, Peček, Českého Brodu a přilehlých obcí, ale je možné zpracovávat bioodpad i ze širšího okolí.

Kompostárna Hořátev slouží pro zpracování bioodpadu vzniklého zejména při pracech souvisejících se sečením travnatých ploch a údržbou zeleně. Výsledným produktem je zemní substrát, vyrobený kontrolovaným mikrobiálním kompostováním.

Kompostování je racionální materiálové využití hmoty rostlinného původu, a v našich podmínkách je první v hierarchii optimálního postupu při nakládání s tímto odpadem.

Kompost lze využit na každé zahradě, městské zeleni a trávníkové půdě. Je vhodný k hnojení i přihnojování zahrad, polí a parků.
Náš sortiment jsme rozšířili o nabídku okrasných kačírků, štěrků a písku. 
V případě zájmu zajistíme dopravu materiálů až k vám. 

Na kompostu z Hořátve roste i nový park v Poděbradech.