MULČOVACÍ KŮRA A ŠTĚPKA

Mulčovací kůra

Mulče - využití, aplikace

Mulč, čili nastýlka se označují různé materiály, jimiž se překrývá půda. Výhoda mulčování spočívá ve výrazně menším vysychání půdního povrchu, stoupání humusu a zároveň potlačení plevele a naopak splnění potřeb půdních organismů.

Zakrytí mulčem chrání proti větrné erozi, nadměrným ohřevem povrchu před slunečními paprsky, rozbahněním půdy a jejím splachem (zvláště na svažitých polohách).

Podle stavu mulčovacího materiálu může být  vrstva u lehkých, písčitých půd i přes 10cm.

Na těžkých zahradních půdách jen 5 až 8 cm.

Má-li být mulčování bezvadné, je žádoucí pokrýt půdu bez mezer a na celý rok.

Štěpka z klestu – vhodná na veřejnou zeleň, mulčování ke stromům, do skupin dřevin. 

Štěpka z kulatiny – stejné uplatnění, při vyšším požadavku na estetiku.

Mulčovací kůru nabízíme v ceně:
1280 Kč bez DPH / m3
1549 Kč vč. DPH / m3

Dřevní štěpku nabízíme v ceně:
700 Kč bez DPH / m3
847 Kč vč. DPH / m3